Przypominamy, że w najbliższą niedzielę w naszym kościele parafialnym i tzw. dojazdówkach będą zbierane podpisy pod pismem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z żądaniem przyznania koncesji na emisję programu w technice cyfrowej dla Telewizji Trwam, której odmówiono miejsca na multipleksie cyfrowym.

Do KRRiT o przyznanie tej katolickiej telewizji należnego miejsca zwróciła się Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, która w swym komunikacie, odczytanym w naszej parafii w ubiegłą niedzielę stwierdza m.in.: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” (art. 6 ust. 1), stanowczo domagamy się respektowania tego zapisu i zdecydowanie protestujemy przeciwko medialnemu internowaniu 6 milionów obywateli!”

Podpisy popierające tą inicjatywę będzie można składać w zakrystii u Pana Kościelnego. Oprócz podstawowych danych potrzebny będzie numer PESEL.

Reklama