Rozpoczął się właśnie święty czas Wielkiego Postu. W związku z tym przypominamy, że dla katolika jest to okres pokutny. Dlatego chrześcijanie nie powinni w tym czasie brać udziału w zabawach – mamy tu na myśli wesela, studniówki i inne.

Ponadto pamiętajmy o nabożeństwach pasyjnych w naszym kościele – Gorzkich Żalach ( w każdą niedzielę o 15 ) i Drodze Krzyżowej ( w piątek o 17 i w niedzielę o 11, dla tych, którzy nie mogą przyjść w piątek). Do uczestnictwa w nich zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież.

O tym, jak dobrze przeżyć Wielki Post, możemy dowiedzieć się z prasy katolickiej, udostępnianej przy kościele parafialnym. Spełnimy tym samym posłannictwo św. Maksymilana Marii Kolbego, który często powtarzał: zalejmy świat prasą katolicką!