Podziękowania

19 04 2012

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do duchowej i materialnej organizacji Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Szczególnie dziękujemy dyżurnym w okresie świąt, panu Kościelnemu, panu Organiście, służbie liturgicznej ołtarza, niosącym baldachim i feretrony, wykonawcom Męki Pańskiej, scholom śpiewaczym, prowadzącym czuwania przy ciemnicy i grobie oraz wszystkim pozostałym. Bóg zapłać!Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa

Reklamy
Ciemnica i grób

3 04 2012

Przypominamy, że w środę 4 kwietnia po mszy świętej o godzinie 17 w naszym kościele będziemy przygotowywać ciemnicę i Grób Pański na Wielki Czwartek i Piątek. Wszystkich chętnych do pomocy w tej pracy, a szczególnie młodzież – gimnazjalną, szkół średnich, studiującą, pracującą, bezrobotną i poszukującą pracy – zapraszamy do licznego przybycia.

Pracami kierować będzie ksiądz Paweł, a nad sprawami organizacyjno-sprzętowymi pieczę sprawować będzie pan Kościelny.

Przygotowania do Wigilii Paschalnej

3 04 2012

Zbliża się Triduum Paschalne. W tym czasie czekają nas wielkie wydarzenia zbawcze. Jednym znich będzie sobotnia uroczystość Wigilii Paschalnej. Z tej okazji przypominamy o zabraniu ze sobą do kościoła na to nabożeństwo paschalików oraz książeczek z tekstem pieśni Wesoły nam dziś dzień nastał.

Aby uniknąć nieporozumień, poniżej zamieszczamy prawidłowy tekst wspomnianej pieśni:

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!

2. Król niebieski k`nam zawitał,
Jako śliczny kwiat. zakwitał:
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, Alleluja!

3. Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, Alleluja!

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał.
Potem iść za sobą kazał.
Alleluja, Alleluja!

5. Którzy v otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali.
Gdy Zbawiciela. ujrzeli.
Alleluja, Alleluja!

6. „Zawitaj, przybywający –
Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekie1nej mocy”.
Alleluja, Alleluja!

7. Wielkie tam wesele mieli
Gdy Zbawiciela ujrzel1.
Którego z dawna żądal1.
Alleluja, Alleluja!

8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał.
Na stróżach wielki strach powstał.
Alleluja, Alleluja!

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał.
Alleluja! Alleluja!

10. `O Anieli najmilejsi,
idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki mej najmilejszej!`
Alleluja, alleluja!

11. `Ode mnie Ją pozdrawiajcie
i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się!`
Alleluja, alleluja!

12. Potem z wielką swą światłością
do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszył Ją pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja!

13. `Napełniona bądź słodkości,
Matko moja i radości
po onej wielkiej żałości`.
Alleluja, alleluja!

14. `Witajże, Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
pocieszenie wszelkiej duszy`.
Alleluja, alleluja!

15. `Jestem już bardzo wesoła,
gdym Cię Żywego ujrzała,
jakobym się narodziła`.
Alleluja, alleluja!

16. Radośnie z Nim rozmawiała,
usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała.
Alleluja, alleluja!

17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie,
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie!
Alleluja, alleluja!