Święty Andrzej Apostoł jest czczony w wielu miejscach, a jednym z nich jest nasza parafia. Siedlce to miejsce kultu brata świętego Piotra, który był pierwszym powołanym przez Chrystusa Apostołem. Kościół w Siedlcach co roku w szczególny sposób czci św. Andrzeja w czasie listopadowego odpustu.

Parafia Siedlce pod patronatem św. Andrzeja

Św. Andrzej Apostoł pochodził z rodziny rybackiej z Betsaidy. Był uczniem Jana Chrzciciela. To po jego sugestii został uczniem Pana Jezusa. Do pójścia za Nim zachęcił swojego brata, Szymona, nazwanego następnie Piotrem.

Patron, którego obrała sobie parafia Siedlce gmina Korzenna, tylko kilka razy pojawia się na kartach Ewangelii. Po Zmartwychwstaniu opuścił Izrael, by głosić Dobrą Nowinę w Bizancjum, na terenach dzisiejszej Turcji. Według tradycji został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł na krzyżu w kształcie litery „X”, nazwanym później od jego imienia.

Parafia Siedlce od lat powierza się opiece pierwszego powołanego Apostoła. Św. Andrzej jest jednak również patronem wszystkich narodów słowiańskich, a także małżeństw, rycerzy czy rybaków. Jest otaczany szczególną czcią także przez Kościół Prawosławny.

Siedlce, województwo małopolskie – św. Andrzej w kościele

Kościół w Siedlcach, chociaż nosi wezwanie św. Tekli, posiada również odniesienia do patrona parafii. Św. Andrzej jest okresowo obecny na obrazie umieszczanym w ołtarzu głównym, który to wizerunek przed kilkoma laty został odnowiony. Ponadto przed wejściem głównym do kościoła, obok rynny, znajduje się miedziany pomnik św. Andrzeja.

Odpust ku czci patrona parafii obchodzi się w dniu święta liturgicznego świętego Andrzeja. Przypada ono 30 listopada – wtedy świętuje parafia Siedlce. Ogłoszenia parafialne co roku przypominają, by w czasie mszy odpustowych nie odpalać petard ani nie strzelać z korkowców. Takie zachowania nie licują bowiem z powagą tego typu uroczystości.