Parafia Siedlce – ogłoszenia parafialne. Jak można było usłyszeć w niedzielę 15 września w kościele parafialnym w Siedlcach, w naszej parafii zakładana jest nowa schola śpiewacza. Mogą do niej wstąpić i dziewczęta, i chłopcy.

Kościół w Siedlcach – schola i muzyka

Muzyka od lat jest ważnym elementem liturgii w parafii w Siedlcach koło Nowego Sącza. Co prawda przez lata w kościele pod wezwaniem świętej Tekli nie było prawdziwych organ, a na chórze znajdowała się jedynie ich atrapa, od kilkunastu lat możemy jednak cieszyć się profesjonalnymi organami. Zastąpiły one keyboard, na którym grał Pan Organista.

W ostatnich kilkunastu latach w parafii funkcjonowały różnego rodzaju schole. Ostatnia grupa śpiewacza zakończyła swoją działalność przed wakacjami. Uświetniała ona swoimi występami zwłaszcza niedzielne msze święte. Wszystkim dziewczętom, które do niej należały, serdecznie dziękujemy.

Parafia Siedlce – nowa schola

Obecnie w Siedlcach ma zostać powołana nowa schola. Jak można było usłyszeć w czasie ogłoszeń parafialnych w niedzielę 15 września, tym razem do grupy zapraszane są zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Warunek: ukończenie klasy pierwszej szkoły podstawowej w Siedlcach lub innej miejscowości wchodzącej w skład parafii.

Opiekunami nowej scholi będą ksiądz Wiktorek oraz Pan Organista. Na razie nie wiadomo, jakimi instrumentami będzie dysponować nowa grupa muzyczna. Parafia Siedlce w ostatnich latach była przyzwyczajona do występów przy akompaniamencie gitary i keyboardu, który towarzyszył poprzedniej scholi. Można się spodziewać, że nowa grupa będzie wspierana przez grającego na organach Pana Organistę.

Pierwsze spotkanie nowej scholi śpiewaczej odbędzie się w sobotę o godz. 10 w salce katechetycznej przy plebanii. Wówczas będzie można dowiedzieć się nieco więcej na temat zasad działania i planowanych występów tej formacji.

Muzyka w liturgii kościelnej

Muzyka od wieków jest ważną częścią nabożeństw, co bywało potwierdzane odpowiednimi dokumentami kościelnymi. Jak naucza Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, opublikowana w 1963 roku, „czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża odbywa się uroczyście ze śpiewem, przy udziale osób posługujących na mocy święceń, z czynnym uczestnictwem wiernych”.

Z kolei w dokumencie opublikowanym przez Komisję Episkopatu Polski w 2017 r. w odniesieniu między innymi do scholi podkreśla się, że jej udział w liturgii „daje możliwość wzbogacenia i urozmaicenia repertuaru oraz zapewnia w kościołach żywotność utworów ze skarbca muzyki liturgicznej. Zawsze należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy śpiewami scholi, chóru i ludu”.

Mamy nadzieję, że nowa schola świetnie wpisze się w te wytyczne i będzie uświetniać nabożeństwa w kościele w Siedlcach.