Trwa listopad, miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o naszych zmarłych. Z tej okazji przypominamy zasady dotyczące pochówku katolików, którymi objęta jest między innymi parafia w Siedlcach.

Cmentarz parafialny

Cmentarze w Polsce dzielą się na wyznaniowe oraz świeckie, najczęściej komunalne. Cmentarz katolicki, taki jak znajdujący się w miejscowości Siedlce, gmina Korzenna, powinien być poświęcony. W przypadku nekropolii komunalnych często święci się natomiast poszczególne groby.

Cmentarz parafialny powinien być nadzorowany przez księdza proboszcza oraz radę parafialną, a dokładniej radę ekonomiczną. Pozwolenia proboszcza wymaga między innymi budowa nowego nagrobka na terenie nekropolii. Na terenie cmentarza nie powinny widnieć żadne reklamy.

Parafia Siedlce koło Nowego Sącza – zasady obowiązujące na cmentarzu

Przepisy ściśle regulują również zasady grzebania zmarłych. Ciało złożone do grobu powinno pozostać w nim nienaruszone przez 20 lat. Do wyciągnięcia ich z grobu przed upływem tego terminu konieczna jest ekshumacja. Pozwolenie na nią musi wydać odpowiedni biskup ordynariusz oraz przedstawiciele właściwych władz państwowych. Wyjątek to sytuacja, w której trumna została złożona w określonym miejscu tymczasowo. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie udało się na czas ukończyć nagrobka.

Zgodnie z powyższymi regulacjami, w tym samym grobie nie można pochować nowej osoby właśnie przez 20 lat. Również po zakończeniu tego okresu grób nie może zostać powtórnie zajęty, jeśli jakaś osoba wniesie opłatę za pochowanie zwłok. Wtedy grób powinien pozostać nietknięty przez 20 lat – ten okres można następnie ponownie przedłużyć.

Czy katolików można chować w urnach?

Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Według powszechnie panującej opinii, Kościół Katolicki zakazuje kremacji ciał wiernych. Nie jest to jednak prawdą. Zgodnie z instrukcją polskiej Kongregacji Nauki Wiary z 2016 roku, „Kościół usilnie zaleca, by ciała zmarłych chowane były na cmentarzu lub w miejscu świętym”. Pochówek w trumnie określa z kolei jako „najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała”.

Jednocześnie jednak, w stosunku do kremacji, „Kościół nie dostrzega przyczyn doktrynalnych, by zakazać takiej praktyki, jako że kremacja zwłok nie dotyka duszy i nie uniemożliwia boskiej wszechmocy wskrzeszenia ciała”. Kościelne instrukcje zastrzegają jednak, że wybór kremacji nie może być sprzeczny z wolą zmarłego. Kremacja nie jest zakazana, chyba że została wybrana „z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską”. Co ważne, urny z prochami powinny spocząć na cmentarzu lub w kościele, niedopuszczalne jest trzymanie ich na przykład w domu. Biskup może na to zezwolić jedynie w szczególnych okolicznościach. Ciekawostką jest również fakt, że Kościół zaleca, by uroczystości pogrzebowe przeprowadzić jeszcze przed kremacją ciała zmarłego.

Kościół Siedlce – listopadowa pamięć o zmarłych

Parafia w Siedlcach pamięta o zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. W listopadzie pół godziny przed każdą wieczorną mszą świętą kościół w Siedlcach jest miejscem, w którym odmawiany jest Różaniec za zmarłych. Szczególnie otaczane modlitwą są dusze wypominane w naszym kościele. Pamiętajmy też o ofiarach katastrof oraz wypadków: drogowych, lotniczych, morskich czy lawin.