Kościół Siedlce to świątynia pod wezwaniem świętej Tekli. Obecny budynek powstał w 1901 roku, dzięki staraniom ówczesnego księdza proboszcza Jana de Nowiny Sroczyńskiego. W konsekrowanej w 1907 roku świątyni znajdują się cztery ołtarze. Warto poznać ich historię.

Parafia Siedlce – ołtarz główny

Współczesny kościół w Siedlcach pw. świętej Tekli został wzniesiony w miejscu poprzedniej, drewnianej świątyni. Zaprojektował go Franciszek Mączyński, krakowski architekt, mający w dorobku między innymi projekty kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie oraz kopca Piłsudskiego.

Nowy kościół Siedlce został wyposażony w nowe ołtarze. Główne miejsce w prezbiterium zajął drewniany ołtarz główny. Nie znamy nazwiska jego wykonawcy. Widać jednak, że ołtarz, podobnie jak kościół, został zbudowany w stylu neoromańskim, popularnym w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Z jednej strony nurt ten odwoływał się do budowli wznoszonych w Polsce niedługo po wprowadzeniu chrześcijaństwa. Z drugiej – projektowane w tym stylu kościoły budowano na planie spopularyzowanym w okresie gotyku, który lepiej odpowiadał potrzebom chrześcijańskiej liturgii.

U szczytu siedleckiego ołtarza jego wykonawca umieścił wyobrażenie nieba. Niżej znajdują się figury świętego Piotra i Pawła. Według publikacji Mariana Korneckiego, przywoływanych przez stronę tarnowskiekoscioly.net, figury te zostały wykonane najprawdopodobniej w 1849 roku. W centralnej części ołtarza głównego umieszczono natomiast pochodzący z XVIII wieku późnobarokowy krucyfiks. Razem z figurami świętych ma być pozostałością poprzedniej świątyni w Siedlcach. Krucyfiks okresowo zasłaniany jest obrazami świętej Tekli lub świętego Andrzeja, patrona parafii.

Kościół Siedlce – ołtarze boczne

Oprócz ołtarza głównego, parafia Siedlce posiada w kościele również trzy ołtarze boczne. Dwa są ustawione po bokach wejścia do prezbiterium, równolegle do ołtarza głównego. Patrząc z perspektywy osoby wchodzącej do kościoła, głównym elementem ołtarza ustawionego po lewej stronie jest figura przedstawiająca Chrystusa. W centralnej części drugiego znajduje się z kolei postać anioła. Oba ołtarze zostały wykonane na początku dwudziestego stulecia.

parafia Siedlce

Kościół św. Tekli w Siedlcach może się jednak poszczycić również elementem liczącym kilkaset lat. Mowa o ołtarzu ustawionym po lewej stronie kościoła, w połowie nawy głównej. W jego centralnej części znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Ołtarz ten został wykonany w stylu barokowym i wyraźnie różni się od pozostałych. Pochodzi z połowy XVII wieku.

Siedlce, gmina Korzenna – inne zabytkowe kościoły

Sprzed ołtarza głównego kościoła pw. św. Tekli czytane są co niedziele ogłoszenia parafialne. Siedlce nie są jednak jedyną miejscowością w okolicy, w której znajduje się zabytkowy kościół. Drewniana, modrzewiowa świątynia z drugiej połowy XVIII wieku stoi w Mogilnie. Ciekawą historię ma też inny pobliski kościół. W Bukowcu stoi drewniana świątynia wzniesiona na początku XIX wieku jako cerkiew św. Paraskewy w Kamiannej w gminie Łabowa. W 1949 roku przeniesiono ją jednak do gminy Korzenna – w Bukowcu jest używana jako kościół katolicki.