Wakacje za pasem. Zadbaj o…

26 06 2014

namiotPiątek 28 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego. Dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się czas wakacyjnego wypoczynku. To najlepszy czas, aby rozliczyć nasze dzieci z całego roku nauki. Spójrzmy, jakie oceny dziecko otrzymało na świadectwie. Szczególną uwagę zwróćmy na ocenę z religii
i zachowania.
Jeżeli nie jest satysfakcjonująca, wyciągnijmy odpowiednie konsekwencje.

Pamiętajmy jednak, że wakacje nie mogą być czasem wypoczynku od Boga.

Wiele naszych dzieci wyjedzie w tym roku na różnego rodzaju zielone szkoły, obozy i kolonie. Znajdą się wtedy poza kontrolą rodzicielską. Mając to na uwadze, zadbajmy o życie religijne naszych pociech. Wiemy, że nie wszyscy kolonijni opiekunowie – szczególnie dziś, kiedy polski rząd robi wszystko, by zachwiać porządkiem w naszym kraju – umożliwiają dzieciom udział w niedzielnej mszy świętej.

Tymczasem mają taki obowiązek! Dlatego, aby zadbać o jego realizację, wysyłając dziecko na kolonie, oprócz stroju kąpielowego i wakacyjnego numeru „Małego Gościa Niedzielnego” zapakujmy mu do plecaka deklarację zobowiązującą opiekunów do wysyłania dzieci w niedzielę do kościoła. Druk tego oświadczenia można pobrać w zakrystii u kościelnego.

Co powinno się znaleźć w takim oświadczeniu?

Od strony pozytywnej: imię i nazwisko, miejscowość, do której jedzie dziecko, imię i nazwisko rodziców, adres parafii, numer kontaktowy do parafii, podpis rodzica.

Od strony negatywnej – czego być tam nie powinno: wieku dziecka. Podpis dziecka nie jest wymagany.

 

Reklamy
Remont plebanii

13 06 2012

Trwa remont parafialnej plebanii. Obecnie kładziona jest blacha cynkowana barwy srebrnej. Jak twierdzi nasz ekspert, jest to blacha najwyższej klasy. Ponadto trwają prace w garażach i inne konieczne roboty.

Wszystkich chętnych do wsparcia tych starań finansowo zapraszamy na niedzielne msze święte, podczas których można złożyć ofiarę na ten cel przeznaczoną.

Podziękowania

19 04 2012

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do duchowej i materialnej organizacji Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Szczególnie dziękujemy dyżurnym w okresie świąt, panu Kościelnemu, panu Organiście, służbie liturgicznej ołtarza, niosącym baldachim i feretrony, wykonawcom Męki Pańskiej, scholom śpiewaczym, prowadzącym czuwania przy ciemnicy i grobie oraz wszystkim pozostałym. Bóg zapłać!Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ciemnica i grób

3 04 2012

Przypominamy, że w środę 4 kwietnia po mszy świętej o godzinie 17 w naszym kościele będziemy przygotowywać ciemnicę i Grób Pański na Wielki Czwartek i Piątek. Wszystkich chętnych do pomocy w tej pracy, a szczególnie młodzież – gimnazjalną, szkół średnich, studiującą, pracującą, bezrobotną i poszukującą pracy – zapraszamy do licznego przybycia.

Pracami kierować będzie ksiądz Paweł, a nad sprawami organizacyjno-sprzętowymi pieczę sprawować będzie pan Kościelny.

Przygotowania do Wigilii Paschalnej

3 04 2012

Zbliża się Triduum Paschalne. W tym czasie czekają nas wielkie wydarzenia zbawcze. Jednym znich będzie sobotnia uroczystość Wigilii Paschalnej. Z tej okazji przypominamy o zabraniu ze sobą do kościoła na to nabożeństwo paschalików oraz książeczek z tekstem pieśni Wesoły nam dziś dzień nastał.

Aby uniknąć nieporozumień, poniżej zamieszczamy prawidłowy tekst wspomnianej pieśni:

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!

2. Król niebieski k`nam zawitał,
Jako śliczny kwiat. zakwitał:
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, Alleluja!

3. Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, Alleluja!

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał.
Potem iść za sobą kazał.
Alleluja, Alleluja!

5. Którzy v otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali.
Gdy Zbawiciela. ujrzeli.
Alleluja, Alleluja!

6. „Zawitaj, przybywający –
Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekie1nej mocy”.
Alleluja, Alleluja!

7. Wielkie tam wesele mieli
Gdy Zbawiciela ujrzel1.
Którego z dawna żądal1.
Alleluja, Alleluja!

8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał.
Na stróżach wielki strach powstał.
Alleluja, Alleluja!

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał.
Alleluja! Alleluja!

10. `O Anieli najmilejsi,
idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki mej najmilejszej!`
Alleluja, alleluja!

11. `Ode mnie Ją pozdrawiajcie
i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się!`
Alleluja, alleluja!

12. Potem z wielką swą światłością
do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszył Ją pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja!

13. `Napełniona bądź słodkości,
Matko moja i radości
po onej wielkiej żałości`.
Alleluja, alleluja!

14. `Witajże, Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
pocieszenie wszelkiej duszy`.
Alleluja, alleluja!

15. `Jestem już bardzo wesoła,
gdym Cię Żywego ujrzała,
jakobym się narodziła`.
Alleluja, alleluja!

16. Radośnie z Nim rozmawiała,
usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała.
Alleluja, alleluja!

17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie,
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie!
Alleluja, alleluja!

Przypomnienie

24 02 2012

Rozpoczął się właśnie święty czas Wielkiego Postu. W związku z tym przypominamy, że dla katolika jest to okres pokutny. Dlatego chrześcijanie nie powinni w tym czasie brać udziału w zabawach – mamy tu na myśli wesela, studniówki i inne.

Ponadto pamiętajmy o nabożeństwach pasyjnych w naszym kościele – Gorzkich Żalach ( w każdą niedzielę o 15 ) i Drodze Krzyżowej ( w piątek o 17 i w niedzielę o 11, dla tych, którzy nie mogą przyjść w piątek). Do uczestnictwa w nich zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież.

O tym, jak dobrze przeżyć Wielki Post, możemy dowiedzieć się z prasy katolickiej, udostępnianej przy kościele parafialnym. Spełnimy tym samym posłannictwo św. Maksymilana Marii Kolbego, który często powtarzał: zalejmy świat prasą katolicką!

Zbieramy podpisy

10 02 2012

Przypominamy, że w najbliższą niedzielę w naszym kościele parafialnym i tzw. dojazdówkach będą zbierane podpisy pod pismem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z żądaniem przyznania koncesji na emisję programu w technice cyfrowej dla Telewizji Trwam, której odmówiono miejsca na multipleksie cyfrowym.

Do KRRiT o przyznanie tej katolickiej telewizji należnego miejsca zwróciła się Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, która w swym komunikacie, odczytanym w naszej parafii w ubiegłą niedzielę stwierdza m.in.: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” (art. 6 ust. 1), stanowczo domagamy się respektowania tego zapisu i zdecydowanie protestujemy przeciwko medialnemu internowaniu 6 milionów obywateli!”

Podpisy popierające tą inicjatywę będzie można składać w zakrystii u Pana Kościelnego. Oprócz podstawowych danych potrzebny będzie numer PESEL.